Mijn Bericht punt NL
RSS Feed home | archief | links | bericht plaatsen Sinds vrijdag 2 maart 2007, jaargang 14 week 32

Meeuwen schuilen niet in bomen

maandag 30 juli 2018, 15:17:27

Meeuwen schuilen niet in bomen -
Relaas van een misbruikte jeugd

Het nieuwe boek van Niek Hendriks uit Amstelveen is verschenen.

Op vrijdag 27 juli is het nieuwe boek 'Meeuwen schuilen niet in bomen - Relaas van een misbruikte jeugd' van Niek Hendriks verschenen. Deze roman wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Samenvatting

Wallus is een ietwat teruggetrokken tiener zonder doel of
interesse wanneer hij door zijn geheime vlam in het volle leven wordt gedompeld. Zijn bestaan, dat door zijn ontspoorde broer en kwelgeest Sam tot weinig minder dan een chaos van emoties is verworden, raakt in een stroomversnelling wanneer hij op zoek gaat naar zijn moeder die door zenuwziekte van de aardbodem lijkt verdwenen. Zijn ontluikende gevoelens voor de mooie Clementine dreigen zijn achilleshiel te worden als de lange tocht naar zijn moeders schuiladres de rampspoed lijkt te vormen voor zijn wezensvreemde ....ualiteit. Wallus' gang naar de volwassenheid wordt overschaduwd door de onverbiddelijke afloop van gebeurtenissen die hem tot de cynicus veroordeelt die hij nooit had willen zijn.

Over de auteur

Niek Hendriks is een geboren Twentenaar die het kleine dorp
nabij de Duitse grens heeft verruild voor de hoofdstad. Zijn
vader heeft hem de liefde voor het woord bijgebracht door zijn ongebreidelde fantasie, zijn eigen verhalen en zijn
humoristische kwinkslagen. Niek heeft zijn leven lang
geschreven, maar heeft nu zijn eigen stijl en humor weten te
ontwikkelen in ogenschijnlijk eenvoudige thema's die getuigen van een diep inzicht in de menselijke psyche en zijn handelen.

Hij is momenteel bezig met een verhalenbundel en een roman die wederom de verslagen mens belichten. De warmte waarmee zij geportretteerd worden is intiem en diep menselijk.

Fragment uit het boek

Wat was het leven anders dan de som van bijna doelbewust gemiste kansen? Kansen die maar voor een exclusief gezelschap waren weggelegd? Hoe ver kon je nu in wezen komen met een slordig uitgewerkt en bovenal halfbakken plan? Mijn
intentie om de daad der daden te stellen, een daad die ook een waar effect sorteerde, had, zo kwam mij voor, onmogelijk ergens anders kunnen eindigen dan hier - in een onttakelde parkeergarage van een lang vergeten pand of winkelmagazijn aan een of andere straatweg die al sinds jaar en dag was afgesloten voor verkeer, en op geen enkele plattegrond van willekeurig welke stad ook maar te vinden was. Ik bevond me, terwijl ik mezelf door woede aangedreven dwong om eindelijk op te staan - ik bevond mij, zei ik, in de woestenij
van een door engelen, en zelfs door duivels, afgeschreven regio in wat een eigen vaderland had kunnen zijn als iemand maar eens voor zijn beurt gesproken had, zijn vuist of middelvinger had geheven in de richting van een reeks van heersers en bezetters die hun onterechte trots, vermeende trots daarbij, voor vol en zelfs gewichtig hadden aangezien. Het idee dat ik geen uitzicht had om in mijn moeders
of in Clementines armen uit te kunnen huilen, bracht twee welgemeende tranen van onmacht bij mij boven die ik liever voor een andere, gelukkiger, gelegenheid had opgepot. Ik had spijt als haren op mijn hoofd. Ik bloedde uit mijn poeperd, want daar kwam dat ergerlijke druppelen in mijn hoofd vandaan. Ik had geen pijn, maar liet een tastbaar spoor na dat tot aan de auto reikte waarvan ik de deuren en de
kattenbak met alle kracht van een verstoten olifantsjong opentrok, op zoek naar kleding, naar een wijze om mijn schaamte te bedekken voor eenieder die nu met een zweem van botte kennis op me neerkeek.

Boekgegevens

Meeuwen schuilen niet in bomen - Relaas van een misbruikte

Titel:

jeugd
Auteur: Niek Hendriks

Verschijningsdatum: 27-07-2018 Aantal pagina's: 198
ISBN: 9789402246575 Geïllustreerd: nee
Verkoopprijs: € 19,99 Uitvoering paperback

* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België
Over de uitgever

Boekscout in Soest is een uitgeverij met een uniek karakter. Inmiddels hebben meer dan tienduizend auteurs de kans gekregen met hun boeken te verschijnen. Velen van hen
zijn/waren debutant. Boekscout maakt gebruik van de printing on demand-techniek. Daardoor kunnen wij ook boeken voor kleinere markten uitgeven. De uitgeverij heeft
op deze manier al heel wat verborgen talenten in Nederland en België weten op te sporen. Velen van hen hebben de door ons geboden kans gegrepen om zich verder te ontplooien.

Uitgever: Erwin de Haan, e-mail: marketing@boekscout.nl.


Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwsbericht of wilt u meer informatie over het boek neem
dan gerust contact op met de auteur: Niek Hendriks, e-mail:
dpmhendriks@gmail.com.

Overig |

 
 
   
vakspecialistaanhuis