Mijn Bericht punt NL
RSS Feed home | archief | links | bericht plaatsen Sinds vrijdag 2 maart 2007, jaargang 14 week 33

Scheiden, Pensioen en Hypotheek

donderdag 30 augustus 2007, 13:55:37

Als men gaat scheiden heeft men in veel gevallen wettelijk recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen en heeft de (ex)partner recht op het gehele bijzondere nabestaandenpensioen.Globaal kan men hier op drie manieren gestalte aan geven;

Verevenen; men verzoekt het pensioenfonds 50 % van het opgebouwde pensioen tijdens de huwelijkse periode te verevenen.
Na 65 kan men hier een uitkering van genieten.

Conversie; De aanspraak wordt uit het pensioen van de partner gehaald en men krijgt een geheel zelfstandige aanspraak recht cq pensioenopbouw met een afzonderlijke pensioenbrief ieder jaar.

Verrekenen; Men vraagt de contante waarde op van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds en verrekend dat in contante of anderzijds met de ( ex) partner.

Over die laatste mogelijkheid wil ik hier wat nader ingaan.
Het is in het leven en zeker bij een scheiding de kunst om een balans te vinden tussen nu leven en dan leven.
Er zijn dikwijls bij een echtscheiding meerdere redenen te verzinnen waarom men de balans
in grotere mate naar het nu laat doorslaan.

Voorbeeld; Beidde partners vinden het van belang dat de vrouw met kinderen in de ouderlijke woning kan blijven wonen.
Met name om de vertrouwde omgeving van het ouderlijke huis voor de kinderen ( nog) te handhaven.
De contante waarde aanwenden voor dit doel kan dan soms net het verschil maken met de benodigde hypotheek wel of niet rond krijgen.
Men verplaatst dan in wezen vermogen van het pensioen naar de woning.
Dit laat overigens nog steeds de mogelijkheid open om later na verkoop van de woning, ( bijv. als de kinderen het huis uit zijn) alsnog dit bedrag aan te wenden voor het pensioen.

Auteur; Frank van Eekelen
Meer over dit onderwerp en fiscale consequenties; kijk op de nieuws pagina van http://www.scheidenmoetbeter.nl

Bedrijven | http://www.scheidenmoetbeter.nl

 
 
   
vakspecialistaanhuis