Mijn Bericht punt NL
RSS Feed home | archief | links | bericht plaatsen Sinds vrijdag 2 maart 2007, jaargang 14 week 38

Verbod op te hoge ontslagvergoedingen in (semi)publieke sector

zondag 13 december 2009, 10:01:42

Er komt een verbod op ontslagvergoedingen voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die hoger zijn dan één jaarsalaris. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd. Dit verbod wordt opgenomen in de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen, die nu in voorbereiding is. Het besluit komt overeen met het advies van de commissie Dijkstal van mei 2009.

Personeel | http://www.ontslagvergoeding.eu

 
 
   
vakspecialistaanhuis