Mijn Bericht punt NL
RSS Feed home | archief | links | bericht plaatsen Sinds vrijdag 2 maart 2007, jaargang 14 week 33

Werksfeer bepaalt hoe lang starter bij werkgever werkt

dinsdag 04 november 2008, 13:27:37

Terwijl in 2007 de functie en de doorgroeimogelijkheden het belangrijkste waren bij het zoeken naar een startersfunctie, is in 2008 te zien dat starters collega’s/ werksfeer steeds belangrijker gaan vinden. Uit de TalentToday Monitor 2008 blijkt dat 16% van de werkzoekende starters, collega’s/ werksfeer het belangrijkste vinden. In 2007 deelde 8% deze mening.

Ook de collega’s/ werksfeer hebben invloed op hoe lang een starter wil blijven werken in een bedrijf. Vooral vrouwen zijn gevoelig hiervoor want 46% zegt om deze reden binnen een jaar op te stappen. Voor 30% van de mannen geldt deze reden ook.

Tevens vertrekken HBO’ers binnen een jaar als er geen prettige werksfeer is. De meeste WO’ers zeggen hun baan binnen een jaar op als de functie tegenvalt. Slechte secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zowel voor WO’ers als HBO’ers geen reden om binnen een jaar op te stappen.

Desondanks dat er sfeer in de startersfunctie moet zitten, blijft de functie zelf het allerbelangrijkst voor starters op zoek naar een baan. Daaropvolgend zijn de doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf belangrijk voor starters op de arbeidsmarkt.

Ten opzichte van vorig jaar verwachten starters minder snel een geschikte baan te vinden. In 2007 dacht 35% van de starters binnen een maand een passende baan te vinden. Nu denkt 13% dit. Toch denkt 56% van de starters tussen de 1 en 3 maanden een passende baan te vinden. Vorig jaar dacht 42% dit.

Daarnaast denkt 42% van de starters dat er tijdens het sollicitatieproces gediscrimineerd wordt. Volgens starters wordt er voornamelijk op basis van afkomst, leeftijd en uiterlijk gediscrimineerd. Vrouwelijke starters denken dat er vooral op leeftijd (32%) en uiterlijk (23%) gediscrimineerd wordt. Mannelijke starters denken dat er grotendeels gediscrimineerd wordt op afkomst (28%) en geslacht (17%).

Natuurlijk weigeren starters ook zelf wel eens uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek. In 2008 weigerde 30% van de starters wel eens een uitnodiging. In 2007 weigerde 70%. Vrouwen die een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek weigerden, gaven als hoofdreden op dat ze achteraf beseften dat de functie niet paste bij wat ze willen. Mannen gaven als voornaamste reden voor een weigering van een sollicitatie-uitnodiging aan dat de functie achteraf niet interessant genoeg was.

Mannen en vrouwen gaan gelijk op qua ambitie. Ook al hebben vrouwen vaker dan mannen geen idee waar ze over vijf jaar willen staan. Mannelijke en vrouwelijke starters zien zichzelf over vijf jaar in een hogere functie, hetzij in hetzelfde of een ander bedrijf. Daarnaast heeft 17% van de HBO’ers geen idee waar ze over vijf jaar willen staan, tegenover 10% van de WO’ers die niet weten waar ze over vijf jaar willen staan.

De TalentToday Monitor wordt gehouden om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van starterfuncties in kaart te brengen. Aan het onderzoek hebben 407 netafgestudeerden en/of starters meegewerkt.

TalentToday is een arbeidsbemiddelingsbureau voor jong hoogopgeleiden en maakt onderdeel uit van Laurens Simonse Groep.
///einde persbericht///

Noot voor de redactie
Contactpersoon: Laurens Simonse
Tel: 073- 6121614
Mobiel: 06 22 801 031
l.simonse@talenttoday.nl
www.talenttoday.nl

Personeel | http://www.talenttoday.nl

 
 
   
vakspecialistaanhuis